"Alfa-ETEKS"
Ukraine, Cherkasy, blvd. Shevchenko, 208
Production location: Ukraine, Cherkassy, st. Chyhyryns'ka, 13/8
tel. / fax. : +38 (0472) 33-74-65, 33-74-67
e-mail: eteks@ukr.net